Pojedyncze zajęcia

Tutaj możesz kupić dostęp do wybranej przez siebie, pojedynczej lekcji.

ATOMISTYKA, CZĘŚĆ II

50 zł 5 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

TLENKI I WODORKI

50 zł 5 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

KWASY

50 zł 5 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

WODOROTLENKI I WSTĘP DO SOLI

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

SOLE

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

TEORIE KWASÓW I ZASAD, AMFOTERYCZNOŚĆ, ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE, SAMORZUTNE PRZEMIANY JĄDROWE

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

REAKCJE REDOKS

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

CHROM, MANGAN I INNE WAŻNE PIERWIASTKI

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

STECHIOMETRIA, CZĘŚĆ I

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

STECHIOMETRIA, CZĘŚĆ II

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

ROZTWORY, STĘŻENIE PROCENTOWE, STĘŻENIE MOLOWE, PRZELICZANIE STĘŻEŃ

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

HYDRATY, ROZPUSZCZALNOŚĆ, METODY ROZDZIAŁU MIESZANIN

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY)

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

WĘGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY, ALKINY)

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

WĘGLOWODORY AROMATYCZNE

50 zł 15 Wrz 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

ALKOHOLE I FENOLE

50 zł 28 Gru 20

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

ZWIĄZKI KARBONYLOWE (ALDEHYDY I KETONY)

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

KWASY KARBOKSYLOWE I ESTRY

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

TŁUSZCZE, MYDŁA, TWARDOŚĆ WODY

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

1. PIERWSZE ZAJĘCIA

Darmowe 2 Wrz 20

Załóż konto, zaloguj się i skorzystaj z lekcji oraz dodatkowych materiałów! 😊

Zobacz więcej

AMINY, AMIDY

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

IZOMERIA OPTYCZNA I ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

OBLICZENIA I REAKCJE REDOKS W CHEMII ORGANICZNEJ

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, STAŁA, STOPIEŃ DYSOCJACJI

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

pH ROZTWORU, BUFORY

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia już się odbyły. Możesz wykupić dostęp do wszystkich materiałów z zajęć.

Zobacz więcej

KINETYKA, SZYBKOŚĆ REAKCJI, STAŁA RÓWNOWAGI

50 zł 5 Sty 21

Zajęcia odbędą się dnia 13.03.2021 w godzinach 10:00-12:15.

Zobacz więcej

REGUŁA PRZEKORY I TERMOCHEMIA

50 zł 16 Wrz 20

Zajęcia odbędą się dnia 20.03.2021 w godzinach 10:00-12:15.

Zobacz więcej

BIAŁKA

50 zł 26 Mar 21

Zajęcia odbędą się dnia 27.03.2021 w godzinach 10:15-12:30.

Zobacz więcej

CUKRY

50 zł 10 Kwi 21

Zajęcia odbędą się dnia 20.02.2021 w godzinach 10:00-12:15.

Zobacz więcej

The Courses