Pojedyncze zajęcia

Wyprzedane! 

Aktualnie możesz skorzystać z kursów wakacyjnych. 
Zapisy na kurs całoroczny 2021/2022 ruszają 1 września 2021r.

No Courses Found!

ATOMISTYKA, CZĘŚĆ II

50 zł 1 5 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

TLENKI I WODORKI

50 zł 1 5 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

KWASY

50 zł 1 5 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

WODOROTLENKI I WSTĘP DO SOLI

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

SOLE

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

TEORIE KWASÓW I ZASAD, AMFOTERYCZNOŚĆ, ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE, SAMORZUTNE PRZEMIANY JĄDROWE

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

REAKCJE REDOKS

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

CHROM, MANGAN I INNE WAŻNE PIERWIASTKI

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

STECHIOMETRIA, CZĘŚĆ I

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

STECHIOMETRIA, CZĘŚĆ II

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

ROZTWORY, STĘŻENIE PROCENTOWE, STĘŻENIE MOLOWE, PRZELICZANIE STĘŻEŃ

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

HYDRATY, ROZPUSZCZALNOŚĆ, METODY ROZDZIAŁU MIESZANIN

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

WĘGLOWODORY NASYCONE (ALKANY)

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

WĘGLOWODORY NIENASYCONE (ALKENY, ALKINY)

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

WĘGLOWODORY AROMATYCZNE

50 zł 1 15 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

ALKOHOLE I FENOLE

50 zł 1 28 gru 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

ZWIĄZKI KARBONYLOWE (ALDEHYDY I KETONY)

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

KWASY KARBOKSYLOWE I ESTRY

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

TŁUSZCZE, MYDŁA, TWARDOŚĆ WODY

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

AMINY, AMIDY

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

IZOMERIA OPTYCZNA I ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

OBLICZENIA I REAKCJE REDOKS W CHEMII ORGANICZNEJ

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, STAŁA, STOPIEŃ DYSOCJACJI

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

pH ROZTWORU, BUFORY

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

KINETYKA, SZYBKOŚĆ REAKCJI, STAŁA RÓWNOWAGI

50 zł 1 5 sty 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

REGUŁA PRZEKORY I TERMOCHEMIA

50 zł 1 16 wrz 20

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

BIAŁKA

50 zł 1 26 mar 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

CUKRY

50 zł 1 10 kw. 21

Brak możliwości zakupu. Nowe kursy pojawią się 01.09.2021!

Zobacz więcej

The Courses