Kurs całoroczny - Formuła 2023

PIERWSZA CZĘŚĆ KURSU CAŁOROCZNEGO (Formuła 2023)

Wybierając ten pakiet zapisujesz się na pierwszą część kursu (9 lekcji).

CHEMIA NIEORGANICZNA

Całoroczny kurs chemii rozszerzonej przez Internet

W ramach tej części kursu omawiamy:

budowę atomu, samorzutne przemiany jądrowe, tworzenie cząsteczek, wiązania chemiczne, tlenki, wodorki, kwasy, wodorotlenki, sole, reakcje redoks, elektrochemię, chrom, mangan i inne ważne pierwiastki.

Całoroczny kurs chemii rozszerzonej przez Internet

Pakiet zawiera:

- dostęp do nagrań z zajęć z kursu całorocznego 2023/2024,

- dostęp do lekcji „na żywo” na platformie Zoom w roku szkolnym 2024/2025,

- po każdej lekcji dostęp do nagrania z niej,

- dostęp do prezentacji z każdych zajęć,

- notatki dołączone do każdej lekcji,

- quiz lub quizy do rozwiązania na platformie po każdej lekcji,

- plik z zadaniami maturalnymi do rozwiązania po każdych zajęciach,

- plik z odpowiedziami do zadań maturalnych,

- oraz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

Całoroczny kurs chemii rozszerzonej przez Internet

Dokładny harmonogram zajęć w roku szkolnym 2024/2025 będzie dostępny do pobrania w sierpniu.

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu (od września).
Każda lekcja trwa 2 godziny i 15 minut (+ 15 minut przerwy).

PIERWSZA CZĘŚĆ KURSU CAŁOROCZNEGO (Formuła 2023)
518,99 zł