Kurs całoroczny - Formuła 2015

PIERWSZA CZĘŚĆ KURSU CAŁOROCZNEGO (Formuła 2015)

Wybierając ten pakiet zapisujesz się na pierwszą część kursu (dostęp do nagranych lekcji).

CHEMIA NIEORGANICZNA

Całoroczny kurs chemii rozszerzonej przez Internet

W ramach tej części kursu omówiliśmy:

budowę atomu, samorzutne przemiany jądrowe, tworzenie cząsteczek, wiązania chemiczne, tlenki, wodorki, kwasy, wodorotlenki, sole, reakcje redoks, chrom, mangan i inne ważne pierwiastki.

Całoroczny kurs chemii rozszerzonej przez Internet

Pakiet zawiera:

- dostęp do nagrań z zajęć,

- dostęp do prezentacji z każdych zajęć,

- notatki dołączone do każdej lekcji,

- quiz lub quizy do rozwiązania na platformie po każdej lekcji,

- plik z zadaniami maturalnymi do rozwiązania po każdych zajęciach,

- plik z odpowiedziami do zadań maturalnych,

- oraz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku i Messengerze.

PIERWSZA CZĘŚĆ KURSU CAŁOROCZNEGO (Formuła 2015)
518,99 zł