Kurs całoroczny - Formuła 2015

TRZECIA CZĘŚĆ KURSU CAŁOROCZNEGO (Formuła 2015)

Wybierając ten pakiet zapisujesz się na trzecią część kursu.

CHEMIA ORGANICZNA, CZĘŚĆ PIERWSZA

Całoroczny kurs chemii rozszerzonej przez Internet

W ramach tej części kursu omówimy:

węglowodory nasycone (alkany), węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny), węglowodory aromatyczne (areny), alkohole i fenole, związki karbonylowe (aldehydy i ketony), kwasy karboksylowe i estry.

Całoroczny kurs chemii rozszerzonej przez Internet

Pakiet zawiera:

- dostęp do lekcji „na żywo” na platformie Zoom,

- dostęp do nagrań z zajęć,

- dostęp do prezentacji z każdych zajęć,

- notatki dołączone do każdej lekcji,

- quiz lub quizy do rozwiązania na platformie po każdej lekcji,

- plik z zadaniami maturalnymi do rozwiązania po każdych zajęciach,

- plik z odpowiedziami do zadań maturalnych,

- oraz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku i Messengerze.

TRZECIA CZĘŚĆ KURSU CAŁOROCZNEGO (Formuła 2015)
388,99 zł